Du kommer raskere til mål med Factory Reset

Om Factory Reset

Factory Reset er et rådgivningsselskap for SMB-markedet, etablert sommeren 2019. Vi bistår deg i å bekjempe tidstyvene, automatisere og digitalisere der det går, samt forretningsutvikling, ledelse når det kommer til innovasjon, endring, digitalisering og styrekompetanse.

Vi er del av Oss Gruppen med selskap innenfor digitalisering, automatisering, teknologi og remote production.

Ledelse

 • Bistå i en gjennomgang av bedriftens prosesser og arbeidsmetoder for å finne områder å jobbe smartere
 • Sparringspartner for ledelsen og styret innenfor områder som innovasjon, endring, drift

Styrekompetanse

 • Bistand til å strukturere styrearbeidet
 • Vurdere styrekompetansen i selskapet
 • Årshjul og styreevaluering
 • Bistand til generalforsamling og protokoller
 • Tre inn som styresekretær eller styremedlem


Teknologi

 • Løsningsarkitekt
 • Bistand til å gjennomgang av selskapets digitale plattform
 • Vurdere endringer som fører til besparelser
 • Bistand til kravspekk og gjennomføring av endringer

"A factory reset, also known as master reset, is a software restore of an electronic device to its original system state by erasing all of the information stored on the device in an attempt to restore the device."

Factory Reset AS hjelper små og mellomstore bedrifter med å bekjempe tidstyvene, automatisere og digitalisere der det er mulig, samt være en sparringspartner og mentor for øverste leder og styret.

Mange små og mellomstore bedrifter henger etter på flere områder; Hva gjelder styremedlemmer har de ofte kun familie eller ansatte i sitt styre. Når det kommer til digitalisering bruker de sjeldent digitale funksjoner, som de allerede har tilgjengelig, for å forenkle hverdagen og fokusere på sin kjernevirksomhet. SMB bedrifter er også senere ute med å ta i bruk nye digitale verktøy og tjenester.

En undersøkelse fra november 2017, som er gjennomført av Norstat på vegne av Telenor, blant ansatte i bedrifter med 1-100 ansatte i service- og håndverkerbransjen viser at:

 • Fire av ti bruker ingen apper på mobilen for å forenkle jobbdagen
 • Fem av ti registrerer fortsatt ordre på papir
 • Kun én av fire bruker mobilen til timefangst

De vanligste tidstyvene er

 • 36 % – å svare på henvendelser
 • 18 % – time- og oppgaveregistering
 • 17 % – kalkyler og tilbud
 • 16 % – ordre og fordeling av jobber

Factory Reset bistår selskaper med analyse for å se på områder som kan forenkles og effektiviseres.

Gevinsten blir at bedriften kan bruke tiden på det som skaper resultater på bunnlinjen og gir økt fokus på kjernevirksomheten.

Som din sparringspartner finner vi lavthengende frukt for umiddelbar gevinst og jobber sammen med deg på de store linjene; Det være seg forretningsutvikling, daglig drift, problemstillinger som dukker opp, styrearbeid eller ledelse innenfor innovasjon, endring og digitalisering.

Hvem er kunden?

Vi tror din bedrift seiler i medvind og at du har alt for mye å gjøre til å ta de grep som trengs for å endre arbeidsmetoder og gjøre smarte grep. Det er ensomt å være gründer og kanskje trenger du en erfaren gründer som forstår hva du står i og kan komme inn med et friskt blikk og klare øyne og bistå i den endringen bedriften trenger akkurat nå.

Vi er i gang

Dette er noen av de som har vist oss tillit i oppstarten:

Atlas Elektro AS

«Factory Reset har gitt meg og selskapet mitt verdifull hjelp og lederstøtte.»

Hans Madsen, daglig leder

Kreativitas AS

«Kreativitas AS har engasjert Factory Reset AS på bakgrunn av deres tyngde innenfor styrekompetanse og endringsledelse.

Fra første stund har deres bidrag vært viktig, spesielt med tanke på strategiarbeidet.

Vi ser frem til mange år med samarbeid med Factory Reset AS.»

Meenakshi Naveen-Saugdahl, daglig leder

KAMV AS

«KAMV fikk uvurderlig hjelp i kontraktsarbeid med utlandet. Factory Reset kom med innspill på punkter jeg ikke hadde tenkt på.»

Trond Bråten, daglig leder
Filmkonsulentene AS

Digitaliseringsprosjekt